Analiza finansowa jest główną podstawą prowadzenia każdej działalności gospodarczej. W jej skład wchodzą między innymi sprawozdania finansowe, ocena przepływów pieniężnych, analiza przyczyn, kształtujących wynik finansowy, ustalenie dokładnej sytuacji finansowej, czyli płynności finansowej, aktywności, efektywności i tym podobne.
Bez dogłębnej analizy finansowej nie można efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Bez analizy nie wiadomo czy firma zarabia, czy przynosi straty. W przypadku zadłużenia firmy trzeba regularnie kontrolować to zadłużenie, czyli analizować dokładnie czy maleje lub wzrasta. W jednym jak i drugim przypadku należy podjąć odpowiednie kroki lub zmiany. Dogłębna analiza finansowa pozwala podejmować odpowiednie decyzje, które mają na celu wzrost przychodów w danym przedsiębiorstwie. Bez takiej analizy, przedsiębiorstwo może przynosić straty lub przestać się rozwijać. Analiza finansowa pozwala oczywiście na całkowitą kontrolę oraz na odpowiednie pokierowanie przedsiębiorstwem, tak aby przynosiło jeszcze większe zyski.