Instytucja tajemniczego klienta

Instytucja tajemniczego klienta została wprowadzona w art.105 ia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. Zgodnie z treścią tego artykułu ” W celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów kontrolujący ma prawo podjęcia czynności zmierzających do zakupu towaru”.

Poniżej znajdziecie odpowiedź na pytanie: kim jest tajemniczy klient?

Tajemniczy klient, czyli kontroler, który ma za zadanie sprawdzić sposób oferowania zawarcia umowy, a także sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy.

Przykład: Kontroler (tajemniczy klient) idzie do banku i udaje, że jest konsumentem, który np. chce otworzyć rachunek bankowy. Pyta doradcę o możliwość założenia rachunku bankowego i próbuje uzyskać pełną i rzetelną informację o warunkach założenia rachunku bankowego oraz o ewentualnych opłatach z tym związanych.

Po takiej kontroli, kontroler pokazuje kontrolowanemu:
*legitymację służbową
* upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i zgodę sądu na dokonywanie czynności w ramach instytucji tajemniczego klienta.

Następnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje materiał z kontroli i ocenia, czy:
* kontrolowany otrzymał wszystkie istotne informacje o produkcie (w naszym przykładzie dotyczących założenia rachunku bankowego)
* kontroler nie był nakłaniany do zakupu innych produktów, których nie potrzebował i nie szukał np. zaciągnięcia kredytu, założenia lokaty.

słowa kluczowe: audyt tk, tajemniczy klient tczew, helion market research, familo zakupy, familo opinie forum, tns oferty pracy, kalkulator gofin umowa o dzieło, komu co, familo sklep internetowy