Czy inwestowanie w obligacje korporacyjne firm kładących nacisk na ekologie i ochronę środowiska jest opłacalne? W obecnej dobie kryzysu ekologicznego przedsiębiorstwa proekologiczne są znacznie lepiej postrzegane niż pozostałe, inwestowanie w ich obligacje korporacyjne może przynieść wymierny skutek do ich zaangażowanie w inicjatywy dbające o środowisko. Osoby znacznie chętniej ufają firmom chroniącym środowisko, niż firmom, które nie zwracają na nie uwagi.

Korporacje na wiele różnych sposobów dbają o środowisko: sklepy nie rozdają już darmowych reklamówek, tylko sprzedają wyłącznie ekologicznie, co ma na celu zmniejszenie ilości reklamówek jednorazowych wyrzucanych do śmieci. Firmy telekomunikacyjne rozsyłają tak zwane faktury i rachunki elektroniczne, żeby nie zużywać papieru, który jest pozyskiwany z drzewa, przez co zmniejsza się stopień wycinki drzew na naszym globie. Niektóre firmy rozsyłają korespondencję w ekologicznych kopertach, które zostały wytworzone z surowców wtórnych. Przedsiębiorstwa mogą dbać o środowisko na wiele innych sposobów.

Firmy pro ekologiczne są lepiej postrzegane przez potencjalnego inwestora, szczególnie jeśli emisja obligacji korporacyjnych jest związana z inwestycją, która wpłynie na postrzeganie firmy w kategoriach ekologii. Może to być na przykład inwestycja w panele słoneczne pozwalające przynajmniej częściowo korzystać z energii słonecznej zamiast tej wytwarzanej z węgla, podczas której zostaje spalane bogactwo ziemi tzw. czarne złoto, a do atmosfery dostają się miliardy zanieczyszczeń.