Firmy usługowe i produkcyjne w Polsce, po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, wprowadzają wysokie standardy jakości, by sprostać konkurencji i w pełni zadowolić klienta. Stosując takie programy, jak np.: Subiekt GT, Rewizor GT, można sprawić, że praca przyniesie spektakularny sukces. Podnoszą jakość swoich wyrobów, dbają o pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, korzystają z licznych szkoleń i programów komputerowych, które pozwalają im na lepsze i bardziej ekonomiczne funkcjonowanie.
ISO 9001 to dobry kierunek

Subiekt GT to system sprzedaży, który usprawnia obsługę działu handlowego, punktów usługowych i sklepów. Wdrażanie ISO 9001, systemu zarządzania jakością, który ma na celu takie ukierunkowanie zarządzania organizacją, ma na celu sprawienie, by firma ciągle się doskonaliła, uzyskiwała lepsze wyniki i zwiększała zadowolenie klientów. Osobą, która czuwa nad programem jest pełnomocnik ISO 9001, czyli wyszkolony w tym celu pracownik lub członek kadry kierowniczej w firmie czy organizacji. Pełnomocnik ISO 9001 nadzoruje wdrażanie ISO 9001 oraz dokumentację ISO 9001.

Norma ISO 9001 wymaga, by w systemie zarządzania znalazły się następujące dokumenty: polityka jakości i cele jakości, księga jakości, procedury, dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów i zapisy. Dokumentacja ISO 9001 ma za zadanie umożliwić udowodnienie, że system jest zgodny z normą, monitorowanie, auditowanie oraz kontrolę, jednolity sposób działania w organizacji oraz prowadzenie skutecznych szkoleń.
Oprogramowanie firmy zwiększa możliwości

Kolejnym sposobem na podniesienie jakości funkcjonowania firmy jest zakup programów komputerowych do prowadzenia księgowości i obsługi sprzedaży. Programami takimi są Rewizor GT oraz Subiekt GT. Oba posiadają łatwy do obsługi interfejs, intuicyjne menu, a firmy szkoleniowe oferują kursy, które przygotowują pracowników do obsługi firm przy pomocy tych programów. Rewizor GT oraz Subiekt GT są programami kompatybilnymi i warto pracować z nimi jednocześnie.

Rewizor GT to narzędzie potrzebne do sprawnego prowadzenia księgi handlowej. Umożliwia administrowanie planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami oraz obsługę środków trwałych. Subiekt GT natomiast umożliwia, między innymi pełną obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych, prowadzenie kartoteki kontrahentów, obsługę przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej.