Polisy inwestycyjne są  bardzo dobrą metoda inwestowania kapitału na przyszłość. Są coraz to bardziej popularne w dzisiejszych czasach a zainteresowanie nimi będzie stale rosnąć. Skandia polisa inwestycyjna jest polisą bezpieczną dzięki gwarancji świadczeń do wysokości wpłacanych składek. Dodatkowo stanowi ona możliwość elastycznego inwestowania kapitału, dzięki możliwości zmiany funduszy, jak i swobodnym przepływie kapitału pomiędzy nimi. Dodatkowym atutem jest także swego rodzaju przesunięcie w czasie odprowadzenia podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, który naliczany jest dopiero w momencie wypłacenia świadczenia. Świadczenie z polisy trafia bezpośrednio do osób nią uposażonych, dodatkowo polisa tak omija masę spadkową co przyczynia się do skrócenia czasu i niezbędnych formalności. Polisa inwestycyjna jest bezpiecznym sposobem inwestowania pieniędzy na przyszłość a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa swoim bliskim na wypadek przykrych zdarzeń losowych, które jak wiadomo mogą pokrzyżować plany.