Badaniem odpowiednich właściwości cieczy, służących do napędzania układów mechanicznych, zajmuje się hydraulika siłowa. Właściwości te są o tyle ważne, że nie każdy układ pracuje w standardowych warunkach – niektóre z nich są poddawane ekstremalnym próbom, ze względu na siłę transportu cieczy, jak i zarówno temperaturom, w których takie układy pracują. Jedną z pierwszych cieczy, wykorzystywanych w układach mechanicznych przez ludzi zajmujących się hydrauliką siłową była oczywiście woda. Jednak po długoterminowych badaniach okazało się, że nie pozbawiona jest ona poważnych wad, wpływających dodatkowo na jakości układów mechanicznych, w których była ona stosowana. Woda, jako nośnik w systemach hydraulicznych, stwarzała przede wszystkim problemy związane z:

korozją układów mechanicznych, co również wpływało poważnie na szybkie niszczenie się delikatniejszych elementów tych układów pompy – zwiększało to koszty utrzymania maszyny,

osadzaniem się kamienia, który również przyczyniał się do zanieczyszczania powstałych uszkodzeń wskutek korozji,

odparowywaniem cieczy, poprzez układy hydrauliczne posiadały mniejszą moc, niż powinny one wykazywać przy optymalnym nośniku (cieczy),

brakiem posiadanych przez inne nośniki właściwości przeciwzużyciowych oraz smarnych (co również związane było z samoodparowywaniem wody).

hydraulikaWoda jest jednak używana do dzisiaj jako nośnik w układach mechaniczno-hydraulicznych, w o wiele mniejszym stopniu, lecz wciąż można spotkać układy napędzane przez wodę – głównie wzbogacaną o dodatki przeciwkoryzyjne, w celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem układów.

Innymi, o wiele bardziej doskonalszymi niż woda, cieczami hydraulicznymi są przykładowo wszelkiego rodzaju oleje. Jedną z najpopularniejszych odmian, używanych obecnie najczęściej w nowoczesnych układach hydraulicznych, jest uszlachetniony olej mineralny lub olej roślinny. W przeciwieństwie do wody posiadają one najlepsze, wymagane właściwości smarne oraz przeciwzużyciowe, na które obecnie hydraulika siłowa zwraca największą uwagę. W przypadku układów mechanicznych pracujących w trudnych warunkach stosuje się natomiast oleje z domieszką wody, głównie by ciecz w układach hydraulicznych była trudnopalna.