Problematyka zajęć na wydziale wiertnictwa nafty i gazu

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedną z niewielu uczelni kształcących młodych ludzi w zakresie górnictwa i geologii. W zakresie swojego działania posiada ona wydział wiertnictwa nafty i gazu, który umożliwia podjęcie studiów na każdym etapie nauki.
Wwnig, kształci nowych inżynierów, magistrów i doktorów górnictwa. Umożliwia także podjęcie nauki na studiach podyplomowych. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, wydział wiertnictwa nafty i gazu większości z nas kojarzy się wyłącznie z wykonywaniem podziemnych odwiertów i pozyskiwaniem z nich różnego rodzaju surowców naturalnych. Wwnig poszerzyło jednak ofertę kształcenia również o inne działania związane z otaczającym nas środowiskiem. Na wwnig można pozyskać wiedzę w zakresie geologii, ochrony środowiska oraz zagospodarowania i ochrony wód. Pozyskane w tym zakresie wykształcenie, w przyszłości pozwoli pełnić ważne funkcje w koncernach naftowych.
Podsumowując, wydział wiertnictwa nafty i gazu jest jednym z niewielu w Polsce, który kształci ludzi w zakresie górnictwa i związanej z nią ochrony środowiska.