Oferta Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Jednym z ostatnio popularnych i pożądanych kierunków studiów są kierunki związane z górnictwem i wiertnictwem. Aby uzyskać doświadczenie, umiejętności, kwalifikację i odpowiednią wiedzę na ten temat warto podjąć studia związane z tym kierunkiem. Jedną najczyściejszej wybieranych i wysoko stojących w rankingu szkół jest Akademia górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczelnia ta proponuje wiele ciekawych kierunków i wydziałów, na których można uzyskać specjalistyczną wiedzę i wykształcenie. Jednym z cenionych wydziałów jest Wydział wiertnictwa nafty i gazu, który prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym. Dzięki studiom na kierunku wwnig absolwenci mogą uzyskać specjalności związane z wiertnictwem i geoinżynierią, gazownictwem ziemnym, ekonomia i zarządzaniem produkcją w przemyśle naftowym i gazowym, ochrona środowiska w gospodarce, zagospodarowaniem i ochrona wód, wiertnictwem naftowym oraz inżynieria naftową i gazową. Wydział ten daje także możliwość dalszego kształcenia się i uzyskania stopnia dyplomowego i doktoranckiego.