Studia na wydziale wiertnictwa nafty i gazu

Górnik jest zawodem kojarzącym się z szacunkiem i ciężką pracą. Wielu mieszkańców południowej polski wybiera tę profesję ze względów finansowych, z uwagi na tradycje rodzinne czy też zainteresowania.
W Polsce funkcjonuje zaledwie kilka uczelni, które kształcą młodych adeptów w zakresie tej dziedziny. Jedną z nich jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Uczelnia ta posiada w swych murach Wydział wiertnictwa nafty i gazu, który przekazuje młodym ludziom wiedzę w zakresie górnictwa i geologii. Wwnig umożliwia podjęcie studiów na różnych etapach nauki. Mianowicie, Wydział wiertnictwa nafty i gazu prowadzi zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia. W przypadku chęci podjęcia studiów doktorskich lub podyplomowych, wwnig umożliwia także takie działania.
Podsumowując, wydział wiertnictwa nafty i gazu jest niezwykle ważnym z punktu widzenia przyszłości górnictwa wydziałem. Wwnig kształci ludzi, którzy w przyszłości będą dbać o nasz komfort cieplny i otaczające nas środowisko.