WWNIG

Okres wiosenno – letni jest okresem bardzo nerwowym dla maturzystów oraz ich rodzin. Czeka ich matura oraz wybór kierunku studiów oraz uczelni. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata. Wybór kierunku powinien być zgodny z zainteresowaniem przyszłych studentów oraz ich predyspozycjami. Dla osób, interesujących się ścisłymi przedmiotami, dobrym wyborem może być wydział wiertnictwa nafty i gazu na akademii górniczo-hutniczej w Krakowie. WWNIG oferuje studia na dwóch kierunkach: górnictwo i geologia oraz inżynieria naftowa oraz gazownicza. Wydział wiertnictwa nafty i gazu uruchamia studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto na WWNIG są dostępne także studia podyplomowe. Specjalności, oferowane przez wydział wiertnictwa nafty i gazu, są bardzo ciekawe oraz przyszłościowe. Zapoznać się z nimi można na stronie internetowej WWNIG. Wydział prowadzi także studia niestacjonarne, które są doskonałą możliwością do zdobycia wykształcenia dla osób, które pracują zarobkowo. Studia te są kuźnią kadry inżynierskiej.