Nie można mówić o zdrowej atmosferze w miejscu pracy kiedy nigdy dokładnie nie wiadomo, co kto miał na kiedy wykonać i za czyje grzech się komu dostanie. Wtedy nawet nie pomogą naloty Z inspekcji pracy, powiadamianie prasy, telewizji ani radia, gdyż nie ulega wątpliwości, że w przedsiębiorstwie po prostu źle się dzieje. System zarządzania dokumentami jest w takim przypadku czymś koniecznym, z czego niestety różni przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę i tak zaniedbują jakość pracy swoich podwładnych. Jeśli nie System zarządzania dokumentami, należy wdrożyć coś innego, cokolwiek pozwalającego na lepszy obieg informacji po firmie i skuteczniejsze delegowanie zadań i egzekwowanie ich wykonania od właściwych osób o właściwym czasie. Inaczej nie będzie to już miłej atmosfery w miejscu pracy, lecz co najwyżej powszechny terror i tykające bomby zegarowe zamiast ludzi. Jeśli System zarządzania dokumentami niezostanie wprowadzony na czas, owe tykające bomby mogą bardzo nieprzyjemnie zdetonować.