Dla zrozumienia wielu zjawisk, z którymi spotykamy się na co dzień, niezbędne jest przeanalizowanie podstawowych praw i zależności fizycznych dotyczących elektryczności, Z konieczności rozważania przedstawiono w sposób uproszczony, umożliwiający prześledzenie toku rozumowania bez uciekania się do teorii obwodów prądu zmiennego. Energia elektryczna jest wytwarzana w źródłach energii i przesyłana do odbiorników przewodami. Taki układ złożony ze źródła, odbiornika i łączących je przewodów nazywamy obwodem elektrycznym. Najprostszym przykładem obwodu elektrycznego jest obwód kieszonkowej latarki elektrycznej. Składa się on z baterii ? źródła energii elektrycznej i żarówki — odbiornika, połączonych  przewodami.   Wyłącznik   znajdujący  się  w obwodzie służy do celów manipulacyjnych (zamykania i otwierania obwodu). W większości przypadków w praktyce spotykamy się z bardziej rozbudowanymi obwodami. Instalacja domowa stanowi fragment większego obwodu.  Dla uproszczenia rozumowania, a bez uszczerbku dla zjawisk fizycznych, możemy przyłącze traktować jako  źródło  energii  elektrycznej,  choć  w  rzeczywistości  takim źródłem jest prądnica elektrowni.