Bez względu na to, czy w obiekcie jako środek dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano zerowanie, czy też uziemienie, niezbędne jest wykonanie połączeń wyrównawczych. Mają one na celu zapobieganie powstawaniu napięć dotykowych. Jeśli w pomieszczeniach znajdują się rurociągi i duże przedmioty metalowe, to może między nimi wystąpić napięcie. Przykładowo, w razie uszkodzenia izolacji przewodu ułożonego w żelbetowym stropie, wanna stojąca na tym stropie może znaleźć się pod napięciem względem pobliskiego rurociągu wodnego. Jednoczesne dotknięcie wanny i rurociągu zagraża porażeniem, mimo iż żaden z tych elementów nife jest sprzętem elektrycznym. Takiemu porażeniu można zapobiec łącząc metalicznie różne duże przedmioty metalowe, których człowiek rnoże jednocześnie dotknąć. Nie może wtedy wystąpić miedzy nimi wyczuwalna różnica potencjałów, aczkolwiek mogą one znaleźć się pod napięciem względem ziemi. Przewody i połączenia służące do takich celów nazywa się wyrównawczymi.