Jeżeli jesteśmy ofiarą błędu lekarskiego, to powinniśmy pamiętać o tym, że przysługuje nam odszkodowanie za błąd lekarski. Wniosek taki powinien zostać złożony w odpowiedniej komisji na terenie województwa, w którym znajduje się szpital, w którym miał miejsce błąd lekarski. Wniosek ten powinien być odpowiednio wypełniony i powinien posiada odpowiednie załączniki, w innym wypadku wniosek taki nie będzie w ogóle rozpatrywany przez komisję. Wzory takich wniosków znajdują się na stronach internetowych województw. Zamieszczona również jest instrukcja, w jaki sposób wniosek powinien być wypełniony. Patrząc na taki własnie wzór, powinniśmy ostatecznie wypełnić wniosek, przy dopilnowaniu każdego punktu, jaki się w takim wniosku znajduje. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu takiego wniosku. Tylko jeżeli go dobrze wypełnimy, to możemy oczekiwać tego, że zostanie on rozpatrzony. Warto wiedzieć o tym, że aktualnie co piąty wniosek, który dotrze do komisji, jest odsyłany z powodu nieprawidłowego wypełnienia.