Nieruchomości lokalowe

Innym rodzajem nieruchomości są tak zwane nieruchomości lokalowe. Jeśli jednak szukamy jakichś odpowiedzi na podstawie prawa, zwłaszcza dotyczącego tego nieruchomości lokalowej, to musimy szukać tego wyłącznie w ustawie dotyczącej własności lokalowej.

Nieruchomość lokalowa jest to po prostu zwykłe mieszkanie, bądź też lokal o innym przeznaczeniu, a mianowicie chodzi o to, iż może to być na przykład sklep, bądź też bar, restauracja. Aby mówić o własności nieruchomości lokalowej, musimy uzyskać wpis do jej własności w księdze wieczystej, czyli jeśli chcemy wyodrębnić daną nieruchomość, to musimy założyć jej księgę wieczystą, a później dokonać wpisu własności. Jeśli mówimy o nieruchomości lokalowej, to musimy wziąć pod uwagę to, iż jest to udział nieruchomości wspólnej. Chodzi tutaj o grunt, który łączy zaistniałe nieruchomości, a mianowicie na przykład budynki znajdujące się na danym gruncie wraz z lokalami będącymi w nich.

Dana współwłasność jest to tylko współwłasność w częściach ułamkowych, jednak wiąże się ona z niejakim przymusem i nie można zażądać jej usunięcia dopóki będzie trwać odrębna własność lokali. Mianem lokali możemy określić również pomieszczenia przynależne takie jak: komórki, garaże, strychy. Chociaż nie musza one przylegać do budynku, jednakże musza one być usytuowane na terenie danej nieruchomości, której część będzie stanowić budynek, z którego wyodrębniono lokal, którego jesteśmy właścicielami. Jeśli chodzi o praktykę, to spośród nieruchomości lokalowych wyróżnia się nieruchomości mieszkaniowe, które będą służyć, jako gospodarstwa domowe i nieruchomości komercyjne, które będą miejscem prowadzenia jakiegoś przedsiębiorstwa.