Zarządzanie nieruchomościami

Jeśli mówimy o zarządzaniu nieruchomościami najpierw musimy wyjaśnić, iż jest to swego rodzaju działalność zawodowa, którą mogą prowadzić osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. Dana licencja upoważnia ich do odpłatnego prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi nieruchomości.

Osoby mające licencję mogą planować zarówno krótko- jak i długookresowe sposoby realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju daje nieruchomości. Osoby te mogą doradzać w sprawie zarządzania nieruchomościami. Do zawodów związanym z obsługa nieruchomości należą: zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi. Mają one podstawę w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Działalności te mają charakter zawodowy.

Aby zostać zarządcą nieruchomości i być uprawnionym do prowadzenia działalności zawodowej w tym kierunku musi się spełniać kilka, określonych przez ustawy warunków. Musimy posiadać wykształcenie wyższe. Musimy mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, bądź też mieć wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki nieruchomościami. Musimy posiadać odpowiednio opisaną praktykę i zdać kończący egzamin. Jednakże obecnie dane egzaminy są zniesione. Takową licencję może dostać jedynie osoba fizyczna. Zarządzać nieruchomościami możemy zarówno, jako samodzielny przedsiębiorca, wtedy, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą, jak i zwykły pracownik najemny. Gdy prowadzimy własną działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami ustawa nakazuje nam, abyśmy przestrzegali tak zwane standardy zawodowe.