Poszukiwania najlepszej oferty kredytu samochodowego warto zacząć od banku który prowadzi nam konto gdyż czasem taki bank jest w stanie zaoferować swojemu niejako stałemu klientowi lepsze warunki kredytu niż nowemu, nieznanemu klientowi.
Rozważając wybór kredytu samochodowego warto przed podjęciem decyzji sprawdzić dostępne oferty leasingu samochodowego. Warunkiem otrzymania kredytu samochodowego jest generalnie oczywiście wykazanie zdolności kredytowej a to poprzez przede wszystkim posiadanie stałego źródła dochodów. Czyli warunek taki, jak w przypadku innego rodzaju kredytów, nic nadzwyczajnego. Poza tym, kredytodawca przed przyznaniem kredytu samochodowego niewątpliwie będzie brał pod uwagę także inne czynniki decydujące o zdolności kredytowej, a więc zwłaszcza historię kredytobiorcy w BIK. Jak nietrudno domyślić, w przypadku kredytu samochodowego zabezpieczeniem jest pojazd na zakup którego kredyt został przyznany. Ustanowienie takiego zabezpieczenia dokonywane jest w formie zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia pojazdu.