Każdy z odbiorców energii elektrycznej w mysi umowy o dostawę energii płaci określoną stawkę za każdą kilowatogodzinę energii. Do pomiaru ilości pobranej energii elektrycznej stosuje się liczniki. Licznik ma dwa obwody elektryczne: napięciowy i prądowy. W wyniku współdziałania tych obwodów tarcza się obraca. Prędkość obrotów jest proporcjonalna do mocy pobieranej w danej chwili. Jednostce pobranej energii elektrycznej odpowiada określona liczba obrotów tarczy (różna w różnych typach liczników). Liczba obrotów tarczy jest zliczana przez liczydło mechaniczne licznika. Cyfry widoczne na przedniej części licznika wskazują liczbę kilowatogodzin pobranej energii elektrycznej. W zależności od rodzaju przyłącza  stosuje się liczniki jedno- lub trójfazowe. U odbiorców pobierających energię elektryczną przy natężeniu prądu, płynącego przez złącze i licznik, nie większym od 50 A pomiar energii, jest bezpośredni. Oznacza to, że wewnętrzna linia zasilająca na odcinku między przyłączem a rozdzielnicą jest przyłączona do licznika.  U odbiorców pobierających prąd o natężeniu większym od 50 A-pomiar energii jest półpośredni. W tym przypadku liczniki przyłącza się do wewnętrznej linii zasilającej przez przekładniki prądowe. W większości budynków mieszkalnych, a nawet w średniej wielkości gospodarstwach rolnych są stosowane pomiary bezpośrednie energii elektrycznej.