Biologiczne oczyszczalnie ścieków to jeden z 4 rodzajów oczyszczalni ścieków. W typowym procesie można wyróżnić kilka etapów biologicznego oczyszczania ścieków. W trakcie przesiewania duże cząsteczki są mechanicznie usuwanie za pomocą specjalnych urządzeń. Potem następuje usuwanie materiałów mineralnych po czym następuje sedymentacja – ścieki stabilizują się przez osiem godzin w dużych zbiornikach sedymentacyjnych. Dalej następuje obróbka biologiczna w której ścieki mają kontakt z mikroorganizmami, usuwają one i utleniają większość pozostałych zanieczyszczeń organicznych. W większości przypadków ścieki są mieszane przez długi czas z natlenioną zawiesiną zflokulowanych mikroorganizmów. Po procesie biologicznego oczyszczania następuje osadzanie ostateczne – ścieki kończą w osadnikach końcowych, gdzie większość substancji biologicznych zostaje zdeponowana w postaci osadu wtórnego. W ostatnim etapie, gdy czystość ścieków ma być najwyższa usuwa się pozostałą zawiesinę organiczną poprzez wykorzystanie filtrów paskowych, filtrację mechaniczną lub puszczenie ścieków przez oczyszczalnię korzeniową.