W tym roku, prestiżowe nagrody, za wkład w ochronę środowiska, oraz zrozumienie egzystencji, organizmów żywych, dostali nieznani dotychczas biologowie. Jest to bardzo duże zaskoczenie, zwłaszcza, że jest to pierwsze takie wyróżnienie, dla naukowców pracujących w tej dziedzinie, jaką jest biologia. Z drugiej jednak strony, mam szczerą nadzieję, że nie ostatnią, lecz może coś nadmienię o wynikach ich badań? Wynikało z nich, że każdy organizm żywy, istniejący na tej planecie, ma ściśle opracowany swój własny czyli wszystkie procesy jakie zachodzą, możemy w tym momencie zdefiniować, czemu dotychczas wątpiono. Podoba mi się również, traktowania biologii, jako nauki, do walki, z zanieczyszczonym przez nas samych środowiskiem naturalnym, i co jak co, nie wiać, aby te działania, zmierzały w złym kierunku. To może okazać się zbawienne, dla obecnej sytuacji ekologicznej, która jest jednym słowem oceniając, wręcz tragiczna. Jasne, że nie wszystkich tego typu biologia, interesuje, lecz warto chociaż, pozwolić jej się rozwijać, uważam, że przyniesie to po czasie, zamierzone profity.