Wybieram bierki
Zestaw do gry w bierki składa się z 34 patyczków, plastikowych bądź drewnianych. Ta prosta gra ćwiczy koncentrację, koordynację ruchową i wyobraźnię przestrzenną. Wyzwala wielkie emocje i pobudza ducha rywalizacji.

Gra przeznaczona jest dla dowolnej ilości graczy, najlepiej jednak sprawdza się, gdy liczba grających nie przekracza 4 osób.

Zasady gry w bierki

1. Jeden z graczy rozsypuje bierki na równej powierzchni, na ogół jest to stół. Trzymając bierki w dłoni, rozluźnia uchwyt, a patyczki siłą bezwładu rozsypują się, tworząc bezładny stos.

2. Gracze po kolei wybierają po jednym patyczku. Jeżeli w trakcie podnoszenia którakolwiek z bierek zostanie poruszona, kolejka przechodzi na następną osobę.

3. Wygrywa ten gracz, który uzyska największą liczbę punktów, naliczanych według rodzaju oraz liczby zebranych patyczków. Bierki plastikowe różnią się zakończeniem, bierki drewniane kolorem. W przypadku bierek plastikowych punktacja przedstawia się następująco:

• bierka prosta – 1 pkt.
• bosak – 5 pkt.
• łopata prosta – 10 pkt.
• łopata ostra – 15 pkt.
• widełki – 20 pkt.

Bierki w Polsce znane są i lubiane już od XVIII wieku. Gra zawsze wzbudza wiele emocji, zarówno wśród biorących w niej udział, jak i wśród obserwatorów.