Każdy z nas uczył się w szkole podstawowej o architekturze gotyckiej, romańskiej, czy starożytnej. Jednakże pamięć ludzka jest bardzo zawodna i znaczna część połączeń nerwowych odpowiadających za zapamiętane informacje z czasem zanika i nie zostaje odbudowana. Dlatego odświeżymy sobie dzisiaj nieco pamięć i wskażemy, czym właściwie jest architektura.
Ten termin może oznaczać budynki i inne budowle. Alternatywnym znaczeniem jest sztuka i nauka, która zajmuje się projektowaniem budynków i niektórych innych obiektów. Jeszcze inną definicją może być styl architektoniczny oraz ogólna metoda wznoszenia budowli, która stanowi znak charakterystyczny dla danej kultury, czy epoki.
Trzeba ponadto wspomnieć tutaj o tych, którzy zajmują się zawodowo wspieraniem rozwoju tej dziedziny sztuki i nauki. Są to tak zwani deweloperzy architektury.
Wydaje mi się, że podałem wystarczającą ilość informacji o dobrej jakości i na tyle wiarygodnych, aby odświeżyć pamięć większości czytelników. Sądzę, że przynajmniej niektórzy z nich poczuli się zainteresowani tym tematem.