Przed zainstalowaniem każdego programu (bądź prawie każdego) producent odpowiadający za publikację swojego produktu prosi nas o zaakceptowanie licencji związanej z zasadami wykorzystywania oprogramowania, jakie nabył bezpłatnie lub za pomocą kupna licencji na użytkowanie programu. Zasady użyteczności oprogramowania to wszystkie postanowienia i prawa o jakich producent chce poinformować swojego klienta zanim ten zacznie wykorzystywać jego produkt ? jest to swego rodzaju umowa między klientem, a użytkownikiem zabezpieczająca obie strony przed, np. niepowołanym publikowaniem oprogramowania lub rozpowszechnianiem go z pobieraniem opłat (co jest sprzeczne z większością licencji na użyteczność oprogramowania). Jak więc widać każde oprogramowanie bez względu na jego działanie opiera się o zasady użyteczności oprogramowania będące umową zawieraną między klientem, a producentem. W przypadku, gdy dochodzi do złamania zasad użyteczności oprogramowania producent jako właściciel programu może czuć się poszkodowany i złożyć wniosek do policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub działania na szkodę producenta.