Zdarza się, że pracodawca odsyła swojego pracownika na okres maksymalnie trzech lat do innego kraju Unii Europejskiej. Taki pracownik zyskuje wówczas miano pracownika oddelegowanego. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia pracowników oddelegowanych? Szczerze mówiąc, nie wiem… Wyszukiwałam różne informacje na temat tej kwestii w internecie, ale znalazłam zestaw praw i obowiązków takiego pracownika. A to informacje dotyczące pozwolenia na pracę, a to płacenia składek (które nota bene podobno płaci dalej się w swoim kraju pochodzenia). Nie wiem dokładnie jak wygląda kwestia wynagrodzenia pracowników oddelegowanych. Szukając dalszych informacji widziałam jakieś dane dotyczące emerytury, ale to dalej nie odpowiada na pytanie o wynagrodzenia pracowników oddelegowanych. Pewnie jest ono takie samo jak w kraju pochodzenia. Słyszałam, że nie może być na pewno niższa i to się nazywa warunek minimalnego wynagrodzenia. Ale nie jestem pewna czy płacą oddelegowanemu pracownikowi więcej. Jak znam życie, to wszystko zależy od konkretnej sytuacji i warunków finansowych pracodawcy.