Komenda Główna Policji, w przyszłym roku zamierza wprowadzić całkiem nowy tryb naboru funkcjonariuszy do służby. Zmianie mają podlegać, między innymi same testy do Policji. Komenda Główna, większy nacisk będzie kładła, na sprawność fizyczną, nowo przyjętych pracowników. Szkoły Policji w całej Polsce już dysponują nowym programem szkolenia i egzaminowania, kandydatów na funkcjonariuszy. Czy nowe testy do Policji będą lepsze? Czas pokaże. Na chwilę obecną, wielu funkcjonariuszy przebywa na zwolnieniach lekarskich, co raczej nie zbyt dobrze świadczy o ich sprawności. Poza tym często widzimy policjantów w akcji i nie zawsze można o nich powiedzieć, że są „sprawni” fizycznie. Ale moim zdaniem to nie wina testów do Policji a raczej późniejszego trybu szkolenia funkcjonariuszy. Może dajmy szansę większej liczbie osób podjęć pracę w tej formacji a selekcję ich sprawności róbmy w trakcie ich pracy, tak aby faktycznie, swoją sprawnością zapewniali nam bezpieczeństwo. Przecież nam, obywatelom powinno zależeć na tym najbardziej, aby mieć sprawną Policję.