Szkolenia BHP

Rozwinięciem skrótu BHP jest „bezpieczeństwo i higiena pracy”. Oznacza to ogólne zasady, które powinny panować w każdym zakładzie pracy, żeby nie zdarzały się wypadki. BHP jest również osobną dziedziną nauki, a studia na tym kierunku prowadzi praktycznie każda szkoła techniczna czy uczelnia. Przestrzegania przepisów pilnuje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
Szkolenia BHP są bardzo ważnym elementem w każdej pracy. Pracodawca musi wysłać każdego nowo zatrudnionego pracownika na takie szkolenie, którego treść w dużej mierze uzależniona jest od stanowiska pracownika. Dotyczy ono zasad, którymi pracownik musi się kierować żeby nie zagrażać sobie, ani współpracownikom. Na celu ma, w sposób teoretyczny i praktyczny, przekazanie pracownikowi konkretnej wiedzy. Jego forma i treść musi być zgodna z aktualnie panującymi prawami. Oprócz bezpieczeństwa na danym stanowisku, szkolenie powinno zawierać też elementy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie kończy się wykonaniem przez pracowników testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
Pracodawca zobowiązany jest również prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie. Ich częstotliwość zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy biurowi na co dzień odbywają szkolenia biznesowe, a okresowe szkolenia BHP mniej więcej raz na sześć lat. Pracownicy wykonujący prace robotnicze, którzy są narażeni na większe niebezpieczeństwo, powinni być poddawani takim szkoleniom co roku. Ich czas trwania to osiem godzin. Sam pracodawca powinien przechodzić szkolenie raz na pięć lat.