Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikami socjalnymi, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem oraz innymi specjalistami. Celem pracy takiego asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielenie jej profesjonalnej pomocy. Osoba, która zdobyła kwalifikacje w tym zawodzie poprzez szkołę policealną lub kursy kwalifikacyjne potrafi umiejętnie planować, kontrolować oraz tworzyć indywidualne plany pomocy, a także włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej. Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje przede wszystkim w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ale również w stowarzyszeniach, różnorodnych fundacjach działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, szpitalach oraz świetlicach terapeutycznych.