Nowoczesne media z pełną swoją zaczepnością oraz coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się przede wszystkim sfinalizować właściwe założenia pieniężne na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się absolutnie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do właściwego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta w wielu przypadkach bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co okazuje telewizja i pisze ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka grupa w pełnej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak powszechne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do asystowania w demokracji.