Buraki pastewne są paszą smaczną, dietetyczną i łatwo strawną. Największe zastosowanie mają w żywieniu krów. Trzoda chlewna również dobrze je wykorzystuje, zwłaszcza odmiany o większej zawartości suchej masy, a tym samym i cukru. W celu zmniejszenia strat zachodzących podczas przechowywania buraków w kopcach oraz umożliwienia skarmiania ich przez dłuższy czas należy je zakiszać, najlepiej razem z innymi paszami. W ostatnich latach wprowadzono do uprawy nową odmianę buraków półcukrowych pod nazwą Poły Past IHAR. Odznacza się ona wyższą zawartością suchej masy niż buraki pastewne oraz dobrze plonuje na różnych glebach: 58 t korzeni i 42 t liści z 1 ha. Korzenie zawierają dużo sacharozy i są dobrą paszą węglowodanową dla wszystkich gatunków zwierząt. Skarmia się je podobnie jak buraki cukrowe: surowe lub kiszone. Według badań Podkówki i Janas oraz Korniewicza, w żywieniu tuczników burakami Poły Past można częściowo zastąpić ziemniaki parowane. Buraki cukrowe uprawiane są głównie w celu produkcji cukru, ale niekiedy stosuje się je także w żywieniu zwierząt. Dają one największy zbiór jednostek pokarmowych z 1 ha ? ponad 12 000, zawierają mniej wody niż pastewne, a najcenniejszym ich składnikiem jest cukier, który stanowi 70% s.m. Zawartość innych składników pokarmowych jest w nich podobna jak w burakach pastewnych; są one bardziej twarde, dlatego dla świń należy je rozdrabniać do konsystencji bryi; posiekane, a nawet parowane buraki cukrowe są przez świnie znacznie gorzej wykorzystywane.