Naczelną zasadą organizacji systemu szkolnictwa było to, żeby poprzedni etap przygotowywał do kolejnego. Kolejny zaś do następnego. W ten sposób próbowano stworzyć pewną ciągłość edukacyjną, którą charakteryzuje coraz większe komplikowanie treści i coraz większe podnoszenie poziomu trudności jeżeli chodzi o wymagania.
I tak, do gimnazjum przygotowuje druga część szkoły podstawowej, czyli klasy od czwartej do szóstej. Gimnazjum zaś, ma za zadanie przygotować uczniów do szkoły średniej. Założenie jest takie, że po gimnazjum, dzieci powinny dać sobie radę w każdej szkole średniej. Jest różnie. Oczywiście, wiele zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Jednakże trzeba wiedzieć, że program gimnazjów jest tak skonstruowany, żeby stwarzał bazę, którą rozwijać ma szkoła średnia.
Treści zawarte w edukacji gimnazjalnej wiążą się z treściami z podstawówki, nawiązują do nich i do nich się odwołują. Jednocześnie stanowią bazę dla treści ze szkoły średniej. Później, kolejne szczeble powinny móc się do nich właśnie odwoływać.