Kanalizacja stanowi kluczowy element każdego domu. Wynika to z faktu, że zawsze powinna być zaprojektowana w sposób należyty, zapewniający jej odpowiednie użytkowanie bez usterek przez dziesiątki lat. Jeżeli wystąpią już jakieś nieprawidłowości, najlepiej by było, gdyby były jeszcze objęte gwarancją producenta, który w odpowiednim czasie będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich naruszeń, jakie nastąpiły w naszym domu. Projekty wod-kan Trójmiasto są zawsze wykonywane w zaplanowanym w umowie czasie, dzięki czemu możemy być pewni, że nie nastąpi żaden przestój w pracach budowlanych, za który jesteśmy przecież odpowiedzialni. Nie możemy uniknąć niektórych sytuacji, jednakże należyte rozplanowanie robót pozwoli nam na zaoszczędzenie nie tylko czasu, ale również pieniędzy, które musielibyśmy wydać na honorarium ekip budowlanych w czasie ewentualnego przestoju. Niezwykle ważne jest, aby wykonawca odczytał intencje projektanta, który z należytą starannością wykonał zarys naszej domowej kanalizacji.