Polskie prawo medyczne reguluje między innymi prawo farmaceutyczne. Najistotniejszą ustawą w tym względzie jest ustawa z 6 września 2001 roku, w której zawarte są najważniejsze elementy obowiązujące farmaceutów. To właśnie tutaj opisane są zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, jak również wszelkie wytyczne dotyczące ich jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. Poza tym ustawa reguluje również warunki wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia nad nimi badań klinicznych. To również posługując się tą ustawą dowiemy się jakie są warunki reklamy leków, jak również jakie są warunki obrotu tego typu produktami. Ustawa w bardzo dokładny sposób opisuje również jakie wymagania powinny spełniać apteki, a także hurtownie farmaceutyczne oraz wszelkie placówki obrotu pozaaptecznego (na przykład sklepy, w których sprzedaje się leki przeciwbólowe). Omawiana ustawa omawia również funkcjonowanie i obowiązki Inspekcji Farmaceutycznej i jej organów. Ustawę z 2001 roku nowelizowano wielokrotnie, ostatni raz w 2012 roku.