W języku polskim, ale chyba nie tylko, istnieją słowa, które w jednakowym brzmieniu mogą być używane jako rzeczownik albo czasownik. Do takich wyrazów zalicza się „nauka”.

W formie rzeczownikowej nauka jest spójną dziedziną wiedzy, w jej skład wchodzi zarówno zbiór informacji, jak też system metod badawczych. Nauka opiera się na faktach stwierdzonych za pomocą tych metod oraz zweryfikowanych lub uzupełnianych przez kolejnych badaczy. Nauka służy do poznania otaczającego świata, określenia zachodzących zjawisk i zależności pomiędzy nimi. Ma ona również zastosowanie praktyczne dla rozwoju cywilizacji i poprawy jakości życia, dzięki doskonaleniu technologii produkcyjnych oraz odkryciom i wynalazkom.
„Nauka” jako czasownik, to czynność intelektualna polegająca na zapamiętaniu określonych treści. Przyswajanie informacji jest procesem, w którym istotną rolę odgrywa ich zrozumienie i powiązanie z wcześniej zdobytą wiedzą, aby można było je wykorzystać do praktycznego działania lub w dalszych etapach kształcenia.