Czym jest praca inżynierska?
Pogoń za wiedzą jest od jakiegoś czasu domeną młodych ludzi. Widząc statystyki, w których wśród bezrobotnych królują osoby, które nie uczyły się ani nie doskonaliły się, młodzi ludzie panicznie zapisują się na różnego rodzaju kursy lub na studia inżynierskie. To właśnie studia na politechnikach dają największe szanse, aby po zakończeniu szkoły bez problemu znaleźć dobrze płatną pracę.

Deficyt inżynierów na rynku jest bardzo duży. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Są to przede wszystkim osoby, które skończyły bardzo wymagające kierunki studiów, gdzie nie dobra pamięć jest kluczowa, a znakomita znajomość matematyki czy fizyki. Jeśli zaliczymy wszystkie 4 lata studiów, musimy zmierzyć się z pracą inżynierską. Pisanie pracy inżynierskiej zajmuje sporo czasu, a każdy rozdział musi zostać zatwierdzony przez promotora pracy dyplomowej.

Studia na kierunkach ścisłych są wymagające, ale dają praktycznie pewność, że znajdziemy dobrą pracę. Co więcej, możemy przebierać również w ofertach firm zagranicznych, gdyż deficyt inżynierów dotknął także rynki zachodnie.