Niektóre pasze treściwe stanowią wartościowy pokarm dla ludzi, inne są drogie lub występują w niedoborze, trzeba je więc importować za dewizy, dlatego gospodarowanie nimi powinno być bardzo oszczędne. Należy dążyć do uzyskiwania możliwie wysokiej produkcyjności zwierząt przy jak najmniejszym zużyciu tych pasz. Poszczególne pasze treściwe odznaczają się wysoką strawnością i dużą koncentracją energii łub białka, lecz mimo to nie mogą być jedynym pożywieniem zwierząt, gdyż skarmiane osobno nawet w największych ilościach nie zaspokoją zapotrzebowania na różnorodne składniki pokarmowe. Dopiero dokładna znajomość ich składu chemicznego umożliwia ułożenie pełnowartościowej mieszanki dla zwierząt, ponieważ niedobór jakiegoś składnika w jednej paszy można wyrównać przez zmieszanie jej z inną, zawierającą duże ilości brakującego składnika. Praktykuje się to obecnie na szeroką skalę w przemyśle paszowym, wykorzystując w tym celu specjalne maszyny liczące. Jedne pasze treściwe stanowią źródło łatwo strawnej energii , inne natomiast ? obfite źródło białka. W związku z tym pasze treściwe można podzielić na dwie wielkie podgrupy: pasze niskobiałkowe i pasze wysokobiałkowe.