Zadośćuczynienie za wypadek

Ofiary wypadków komunikacyjnych mają prawo ubiegać się nie tylko o odszkodowania za wypadek komunikacyjny, ale również o zadośćuczynienie za doznane szkody poniesione w wyniku wypadku.
Zadośćuczynieniem nazywany rekompensatę za szkodę niemajątkową.
Czyli mówiąc wprost za krzywdę doznaną np. w wypadku komunikacyjnym.
Polskie sądy przyznając zadośćuczynienie rozpatrują każdą sprawę indywidualnie. Nie ma tu znaczenia stopa życiowa osoby pokrzywdzonej a jedynie rozmiar doznanych cierpień fizycznych, ból, długość leczenia, cierpienie psychiczne.
Znaczenie dla Sądu ma natomiast wiek osoby poszkodowanej, w jakim stopniu wypadek miał wpływ na utratę perspektyw na przyszłość, możliwości zawodowe, intensywność i nieodwracalność następstw doznanej krzywdy (kalectwo, oszpecenie), poczucie bezradności i wyobcowania, związane m.in. z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich. Często w wyniku wypadku ofiara traci możliwość nie tylko rozwoju zawodowego ale również osobistego.
Z tego powodu coraz więcej osób korzysta z fachowej pomocy, aby dochodzić swoich praw.

zobacz także: http://www.gry-online24ha.pl