Życie często zmusza nas do skorzystania z usług notariusza. Czy jednak wiemy co możemy u niego „załatwić” i kim tak właściwie jest ta osoba? Notariusz to prawnik, którego powołuje minister sprawiedliwości. Upoważnia się go do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Jakich? M.in sporządzania aktów notarialnych, sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy czy papierów wartościowych, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej. To tylko cześć jego obowiązków. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i obejmuje go tajemnica zawodowa. Ponadto należy mu się ochrona przysługującej funkcjonariuszom publicznym. W każdym mieście znajduje się nawet kilku notariuszy. We Wrocławiu również. Można w prosty sposób znaleźć ich korzystając z wyszukiwarki internetowej, wpisując tam notariusz Wrocław. Każdy na pewno chętnie pomoże i przeprawi klienta przez całą, skomplikowaną papirologię.