Różnym okresom w dziejach ludzkość, czy to był barok, czy surowe średniowiecze, model piękna i określonego stylu, nadawała architektura. Na przestrzeni wieków, powstało wiele wspaniałych nieruchomości. Jest to zasługą determinacji i odwagi budowniczych, którzy za wszelką cenę starali się urzeczywistnić swe wizję.
Architektura uznawana jest za królową ze wszystkich sztuk, być może dlatego, że łączy piękno i wyjątkowość, z użytecznością na rzecz ludzi.
Wiele wspaniałych budowli, które są własnością publiczną, a powstały przed kilkuset laty, nadal zachwyca znawców, jak i zupełnie normalnych ludzi. Budynki zbudowane przed wiekami, a stojące do dziś, mimo braku nowoczesnych rozwiązań, i stawiane, wydawałoby się, zupełnie prostą technologią, są bardzo trwałe. Świadczy to o wielkiej staranności wykonania i dbałości o szczegóły, jak również zachowania techniki budowlanej.
Podsumowując, można stwierdzić, że dawni architekci i budowniczowie doskonale znali się na swojej pracy, czego dowodem są wspaniałe obiekty.