Lekcje biologii, nie mogą i nie powinny zniknąć ze szkół podstawowych, nawet przy obecnej formie gimnazjalnej. To właśnie biologia, pokazuje i uczy młodych ludzi, jak funkcjonuje ich organizm, oraz do jakich zadań, został stworzony, świetnie to rozumie ten, który już takie informację posiada. Trudno jednak przekonać obecnie osoby odpowiadające za oświatę w naszym kraju, że nauka jako biologia, i jako przedmiot, jest nam niezbędna, do poznania procesów zachodzących nie tylko w nas samych. Chodzi także o środowisko naturalne, czy atmosferę, czyli wszystko co nas otacza, nawet o zawartość mineralną naszych gleb. Dziwi sam fakt, stwierdzenia, że taka nauka, nudzi kolejne młode pokolenia, chyba wyłącznie tylko te, które dotychczas nie miały przyjemności się z nią zapoznać. Jako nauczyciel biologii, mam nadzieję, że w końcu pozwoli się, uczyć w tak młodym wieku, wiedzy na tematy ważne, a nie takie, które wcale nie wnoszą nic ciekawego, do dalszej naszej egzystencji. Biologia, to przedmiot, który kształtuje, także podejście, do naszego organizmu, czy wszelkich procesów zachodzących na ziemi.