Zapisując się na kurs prawa jazdy trzeba liczyć się z koniecznością zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej a następnie przystąpienia do stosownych egzaminów. Korzystając z takiej placówki jak Nauka jazdy Lublin przy pomocy nowoczesnego sprzętu i filmów dydaktycznych przekazuje kursantom wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i prawidłowego wykonywania różnych manewrów. Podczas szkolenia kursanci poznają wiedzę z przepisów ruchu drogowego, zapoznają się ze znakami drogowymi oraz ich znaczeniem praktycznym. Przed wyjazdem na drogi każdy musi opanować manewry na skrzyżowaniach, które zazwyczaj przysparzają najwięcej problemów. Wymuszenia pierwszeństwa są częstym wykroczeniem na drodze, więc szkolenie kładzie duży nacisk na zapoznanie przyszłych kierowców z takimi zasadami. Tematyka szkoleń jest dosyć obszerna, ale wiąże się ona z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Każdy kursant musi wiedzieć wszystko na temat prawidłowej prędkości na konkretnych terenach a także prawidłowego używania świateł i sygnałów. Dopiero po opanowaniu wiedzy teoretycznej kursant może przystąpić do nauki praktycznej, po czym zdaje egzaminy i otrzymuje upragnione prawo jazdy.