Każde laboratorium wzorcujące każdego dnia pracuje pełną parą, aby dla nas wszystkich, dla naszej wygody, a może przede wszystkim dla naszego komfortu życia sprawdzają różne urządzenia pod kątem ich miarodajności.
Wzorcowanie można dzielić na wiele typów, na wewnętrzne, zewnętrzne i wzorcowanie użytkownika. W kwestii takiego miejsca jak laboratorium wzorcujące mamy do czynienia z wzorcowaniem zewnętrznym, kiedy usługa ta jest zlecona przez właściciela przyrządu pomiarowego. Jego wynik zawsze jest poświadczony w dokumencie, który nazywa się świadectwem wzorcowania, a otrzymuje je ten przyrząd, który spełni wszystkie wymogi. Wzorcowanie jest bardzo istotne z punktu widzenia wielu dziedzin życia i wymaga szczególnych predyspozycji do zajmowania się tego typu obowiązkami.
Laboratorium wzorcujące może być akredytowane, ale nie musi. Oczywiście to pierwsze jest bardziej uznawane i możemy być pewni, że jego praca jest jak najbardziej profesjonalna i możemy zaufać wynikom prowadzonych tam badań i prób.