Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt udzielane pod inwestycje, czyli na azarobienie pieniędzy w pewnym okresie czasu. Ma on zwiększyć wartość naszego majątku trwałego. Kredyt inwestycyjny może więc dotyczyć sfinansowania zarówno zakupu maszyn, urządzeń, pojazdów, nieruchomości wykupu środka trwałego z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy leasingu, jak też na finansowanie inwestycji niematerialnych w postaci zakupu nowych technologii, patentów itp. Warunkiem przyznania przez bank kredytu inwestycyjnego jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o taki kredyt dobrego biznes planu który przekona bank że kredytowane inwestycje okażą się opłacalne. Udzielany jest zwykle albo na sfinansowanie jednej określonej w umowie transakcji albo do wykorzystania w formie linii kredytowej w tańszych, które dostosowane są do terminarza realizacji kredytowanej inwestycji. Udzielany jest na relatywnie długi okres czasu. Udzielając kredytu inwestycyjnego banki finansują zwykle do 80% inwestycji., choćby na 20 lat a nawet na 25 lat.