Architekturą islamu określamy wszelkie zjawiska architektoniczne, które są wytworem religii mahometańskiej. Termin ten obejmuje zarówno budowle służące kultom, jak również budynki świeckie.
Wymienimy sobie teraz charakterystyczne elementy, jakie wytworzyła architektura islamska. Najbardziej powszechnym z nich to kopuły oparte na kolistych murach. Często są one złożone z maleńkich celek, albo stalaktytów spiętrzonych pionowo. Ich łuki zazwyczaj mają przekrój parabol, rzadziej wydłużonych półelips. Najbardziej znanym przykładem muzułmańskiej budowli, jakie stawiają ich deweloperzy są meczety.
Dość specyficzną formą muzułmańskiej architektury jest jej mauretańska wariacja. Jej najwybitniejszym osiągnięciem jest prawdopodobnie obronny plac w Grenadzie. Z czasem została zmodyfikowana przez chrześcijańskie wpływy, czego efektem jest architektura mozarabska
Wydaje mi się, że temat architektury muzułmańskiej został już wyczerpany. Jeżeli ktoś czuje się zainteresowany i chciałby, abym rozwinął ten temat, proszę dać mi znać.