Czym są finanse publiczne? Najłatwiej określić je jako trzy, wzajemnie powiązane, czynniki: prawo, polityka i gospodarka. Postrzegane jako złożona całość pozwala nam mówić o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych określa zakres przedmiotowy tego pojęcia. Są to przede wszystkim procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. Kogo dotyczą finanse publiczne? Zakres podmiotów, zaliczanych do sektora finansów publicznych został określony w ustawie. Wśród funkcji finansów publicznych możemy wymienić: funkcję fiskalną, redystrybucyjną, stymulacyjną i informacyjno-kontrolną. Wszystkie czynności związane z gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych, wydatkowaniem środków publicznych, zaciąganiem zobowiązań, czy zarządzanie środkami publicznymi, czy długiem publicznym, należy traktować jako elementy finansów publicznych. Jest to jeden z najważniejszych elementów publicznego systemu finansowego, który, wraz z rynkowym systemem finansowym, tworzą system finansowy naszego państwa.