Druki szkolne to z pewnością oferta dla szkól. Firmy, które specjalizują się w produkcji czy dystrybucji tego typu artykułów znajdują odbiorców na swoje produkty głównie w okolicach zakończenia roku szkolnego, bo wówczas szkoły składają zamówienia na świadectwa szkolne. Te swoiste druki szkolne są chyba najbardziej kojarzone ze szkołą właśnie. Jeśli zapytać kogokolwiek o typowe druki szkolne, zapewne padłaby odpowiedź, że to świadectwa. I tak chyba jest w istocie. Świadectwa szkolne to dosyć szeroki obszar, w obrębie którego znajdziemy co najmniej kilka ich rodzajów, ponieważ każdemu rodzajowi szkoły przypisany jest odpowiedni rodzaj druku świadectwa. I tak np. innymi świadectwami posługują się podstawówki, innymi gimnazja, a jeszcze innymi szkoły ponadgimnazjalne. Dokumenty różnią się nie tylko kolorem, ale i treścią. Inne świadectwa wydawane są uczniom, którzy otrzymują promocję do następnej klasy, a inne – uczniowie kończący szkołę. Przed kilkunastoma laty szkoły średnie wydawały swoim absolwentom świadectwa maturalne (w liceach) czy świadectwa potwierdzające zdobycie tytułu technika (technika). W obecnej dobie funkcje tę przejęły Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Jeśli już o świadectwach mowa, to trzeba jeszcze wspomnieć o tzw. giloszach, czyli drukach-bazach do świadectw. To właśnie gilosze umożliwiają wydrukowanie świadectwa i nie trzeba tego dokumentu wypisywać ręcznie. To bardzo dobre rozwiązanie, które w zasadzie weszło już do szkół na dobre.