Prawnik jest to jednostka, jaka wykonuje zawód prawniczy polegający na ochronie jednej ze stron na rozprawie, a również w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych wypływających z niej. W dodatku, kancelaria adwokacka Bydgoszcz doradzają oraz udzielają rad w sprawach prawnych. W znacznej większości struktur prawnych indywidualnych państw, by wykonywać ten zawód, należy być zapisanym w trafnych rejestrach czy też posiadać państwowe upoważnienia do wykonywania zawodu. Kiedy adwokaci dokonują oryginalnych, oryginalnych udziałów do nauk prawnych, uzyskują tytuł doktora. Generalnie wolno zdefiniować określenie prawnika, jako osobę z tytułem zgodnym z legislacją każdego kraju, który jest pomocą dla osób trzecich przed wymiarem sprawiedliwości danego kraju. Adwokat jest profesjonalistą w dyscyplinie prawa, którego głównym celem jest współpraca w obronie wartości sprawiedliwości. Każdy adwokat posiada solidne wykształcenie teoretyczne oraz jest wybitnie prawidłowo wyszkolony w przeróżnych systemach prawnych na poziomie lokalnym, narodowym oraz internacjonalnym.