Jak sprawdzić dewelopera?
Pierwszym pytaniem, które należy zadać deweloperowi powinno dotyczyć rachunku powierniczego, który może być otwarty lub zamknięty. Dla nabywcy lepszym rozwiązaniem jest rachunek zamknięty. W takim przypadku bowiem – kolejne transze kredytu trafiają na konto banku, a do dewelopera dopiero po zakończeniu całej inwestycji. W rachunku otwartym te pieniądze regularnie są przelewane na jego konto.
Deweloper ma obowiązek przedstawić klientom prospekt informacyjny. Jest to dokument, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące spółki i inwestycji – źródła finansowania, stan prawny działki, terminy realizacji itd.
Warto także sprawdzić dewelopera w Krajowym Rejestrze Dłużników. Jednak brak obecności firmy w tej bazie nie oznacza, że posiada ona stuprocentową płynność finansową. Natomiast w swoim biurze musi on na wniosek nabywcy przedstawić sprawozdanie finansowe za okres dwóch ostatnich lat. Dobrze jest zwłaszcza zapoznać się ze sposobem finansowania inwestycji – czy są to środki własne czy pochodzące z kredytu.