Wszyscy pragniemy wiedzieć więcej, staramy się zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie, pragniemy zrozumieć drugiego człowieka. Nauka stwarza nam takie możliwości. Czym jest nauka ? Jest ona częścią kultury. Jej zadaniem jest wyjaśnianie zagadnień dotyczących funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest taką dziedziną, która jest rozwijana wyłącznie za pomocą metod naukowych i badawczych. Następnie wyniki takich badań są publikowane i zatwierdzane, jako pewnik wiedzy naukowej dotyczącej danej dziedziny badawczej. W ten sposób dochodzi do powstawania wiedzy naukowej. Cały proces badawczy i zgromadzona wiedza nosi miano „nauka”. Już w czasach starożytnych istniało pojecie nauki. Arystoteles jeden z najsławniejszych filozofów greckich (obok Platona i Sokratesa) żyjący w czwartym wieku przed naszą erą podzielił wiedzę na kilka grup: zaspokojenie ludzkiej ciekawości świata, zastanowienie się nad światem, a także podziwianie go i kontemplacja rzeczywistości. Drugim rodzajem według Arystotelesa było poznanie praktyczne, które wynikało z praktycznego wykorzystania wiedzy.