O istocie coachingu słów kilka
Efektywne wspieranie i motywowanie dzieci to inwestycja w przyszłość – odpowiednio kierowane dziecko bowiem będzie bardziej świadome swoich mocnych stron i będzie potrafiło maksymalnie wykorzystać swój własny, wewnętrzny potencjał.
Czy coaching jest zbieżny z wychowywaniem? Okazuje się, że choć przez wielu utożsamiany z nim właśnie, nie do końca oznacza to samo. Czym więc się różni?
Coaching to działania pomagające w formułowaniu długofalowych celów, motywowaniu do osiągnięcia określonych zamierzeń. To także współtowarzyszenie dziecku w pokonywaniu codziennych problemów w dążeniach, ale obecności też jako motywatora.
Przyjmuje się, że coaching istniał od zawsze, jednak to większa świadomość społeczna i naukowa sprawiła, że stał się modny i bardziej zauważalny. Nierzadko przecież rodzice stanowili wspaniałą motywację dla własnych dzieci, robiąc to częściowo nieświadomie.
Odpowiednie wsparcie w długim czasie to więcej, niż bezwarunkowa miłość. To skarb, który powinno się okazywać dziecku każdego dnia. Bezinteresownie.