W języku polskim, ale nie tylko, występuje wiele wyrazów które brzmią podobnie. Niemożliwością jest, żeby każdy wyraz w jakimś języku był zupełnie niepodobny do żadnego innego w danym języku.

Co więcej występują wyrazy podobne w innych językach. Są to tak zwane wyrazy zapożyczone. Podobieństwo wyrazów i nazw występuje w każdej dziedzinie wiedzy.

Tak też jest i w geografii. Tak na przykład nazwa jak Indonezja jest bardzo podobna do nazwy Indie. Na pewno to nie jest przypadek, że kraje te leżą stosunkowo niedaleko od siebie.

Innym przykładem podobnych nazw w geografii są inne państwa w Azji jak chociażby Pakistan i Kazachstan. W nazwie tych krajów identyczna jest ostatnia sylaba. Takich krajów jest o wiele więcej w Azji.

Nie tylko państwa noszą podobne nazwy. Taka sytuacja występuje również w przypadku wysp. I tak na przykład wyspa Bali kojarzy się wielu osobą z Balearami. Rzeczywistość jednak jest taka, że wyspy te nie mają ze sobą nic wspólnego. Leżą w zupełnie innych zakątkach naszej planety. Takich przykładów podobnych nazw można by wymienić naprawdę bardzo dużo. Żeby nie być gołosłownym podam jeszcze jeden przykład. Taki Rzym i Krym. Są to bardzo podobne nazwy. Powstało nawet powiedzenie: Gdzie Rzym, a gdzie Krym. Chodzi w tym powiedzeniu o to, że Rzym i Krym położone są zupełnie gdzie indziej.

W języku angielskim podobnie brzmią nazwy Polski i Holandii. Wynikło z tego powodu wiele pomyłek i nieporozumień, na przykład przy okazji zjazdów delegacji z krajów członkowskich Unii Europejskiej.